متقاضیان دوره مربی پرورشی آموزش و پرورش باید شرایط تحصیلی زیر را داشته باشند:

لیسانس و فوق لیسانس در رشته های زیر:
 • زبان و ادبیات فارسی
 • مشاوره و راهنمایی و روانشناسی
 • معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی
 • آمار،ریاضی،دبیری ریاضی
 • زبان انگلیسی و دبیری زبان انگلیسی
 • شیمی، مهندسی شیمی و دبیری شیمی
 • مهندسی مواد و مهندسی مکانیک
 • جغرافیا، زمین شناسی و علوم زمین
 • الهیات و معارف اسلامی و فلسفه
 • آموزش علوم تجربی، میکروبیولوژی و دبیری زیست شناسی
 • تاریخ انقلاب اسلامی، دبیری تاریخ و تاریخ
 • جغرافیا، ژئوفیزیک، دبیری جغرافیا و علوم زمین شناسی
 • ارتباط تصویری، تصویر سازی، معماری، معماری منظر و نقاشی
 • برنامه ریزی سیستم های اقتصادی  و علوم اقتصادی
 • زبان و ادبیات عربی، دبیری زبان و ادبیات عرب،دبیری دینی و عربی و ادبیات عرب
 • جامعه شناسی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات اجتماعی، مردم شناسی دبیری علوم اجتماعی
 • فیزیک، دبیر علوم تجربی، دبیری زیست شناسی، زیست شناسی، دبیری فیزیک و دبیری شیمی
 • الهیات و معارف اسلامی، دبیری دینی و عربی، دبیری الهیات و معارف اسلامی، درجه 2 تخصصی حافظ ممتاز قرآن و درجه 3 تخصصی حافظ کل قرآن

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام

همین حالا فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید.

  نام و نام خانوادگی

  شماره موبایل