فرم استخدام کارشناس فروش تلفنی (خ.د)

فرم ارسال رزومه 

لطفا موارد زیر را با دقت پر نموده و دکمه ی ارسال اطلاعات را فشار دهید.