سرفصل های آموزش :

  • آشنایی با بازار کار
  • آموزش اصول مصاحبه
  • آشنایی با فرآیند جذب
  • آشنایی با چارت سازمانی
  • آشنایی با پلتفرم های استخدامی
  • یادگیری در فضای کارگاهی و مشارکتی
  • آموزش آزمون های روانشناختی مرتبط
  • آموزش اصول استخراج شرایط احراز وشرح شغل
  • آشنایی با استانداردهای منابع انسانی وتوسعه منابع انسانی
  • آشنایی با نگارش آیین نامه های مرتبط با جذب و منابع انسانی

برای کسب اطلاعات بیشتر،فرم زیر را تکمیل نمایید تا کارشناس مربوطه با شما تماس بگیرد