موضوع(ها):

حقوق جزا – آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
حقوق جزا – راهنمای آموزشی (عالی)
دانشگاه‌ها و مدارس عالی – ایران – آزمون‌ها
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی – ایران 

پدیدآور(ان):

نویسنده:فاطمه عباسی
نویسنده:امین امیریان

ناشر (ان):
موسسه آموزش عالی آزاد دانش‌پژوهان

 

 ۲۰۴ صفحه – بیاضی (شومیز) – چاپ ۱ – ۱۰۰۰ نسخه  ISBN: ۹۷۸-۶۰۰-۸۴۷۸-۵۲-۲
 تاریخ نشر:۹۷/۰۶/۰۶  قیمت : ریال 
کد دیویی:۳۴۵.۵۵
  زبان کتاب:فارسی  محل نشر:اصفهان – اصفهان